Håndværkstaksator og OmrådetaksatorGF Netværket adressekort og de geografiske områdekort fag for fag

Samarbejdspartnernes firmaoplysninger.

  • Med et tryk med musen på de farvede ikoner på selve adressekortet eller på en kortfarve på områdekortet herunder - viser flere oplysninger.
  • I listeoversigten med et tryk med musen på et fag eller en person i oversigten - deaktiverer/aktiverer selve visningen af håndværksfaget eller en person. (medmindre virksomheden har flere fag på samme adresse)


SKADESERVICE OMRÅDEKORT

OMRÅDEKORT DK
Geografisk område for Polygon A/S og BELFOR A/S

SKADESERVICE ADRESSER

ADRESSER
Adressekort for Polygon A/S og BELFOR A/S.
BYGNING Områdetaksator

Bygningstaksator
OmrådetaksatorINDBO Områdetaksator

Indbotaksator
Områdetaksator