GF Netværket


GF Netværket i Danmark


SØG vores samarbejdspartnere her OMRÅDEKORT

Tømrer, VVSKloakMurer, El-installatørLækagesporing 

Vores landsdækkende samarbejdspartnere:

SKADESERVICE Polygon A/S og SSG A/S

GLARMESTER Glarmestrenes Døgnvagt A/S 

HVIDEVARER  Aktiv Hvidevareservice A/S

SVAMPEUNDERSØGELSER & ANALYSE Goritas A/S


Aktuelt beredskabsniveau på landsplan


  N O R M A L T   B E R E D S K A B   i hele landet.

GF Netværket kan følge med i Skadehjælp`s udmeldinger ved en større vejrligssituation såsom storm, skybrud, hagl, lynnedslag eller lignende hændelser rundt i hele landet.

Ved en mangeskade situation f.eks. større skybrud, storm- eller haglskader kan vores samarbejdspartnere, som har valgt at uddanne sig til  "Certificeret Håndværkstaksator", efter aftale med vores taksatorchef Nikolaj Clasen - køre på opgaver som bygningstaksator for GF Forsikring.16.416 opgaver tildelt GF Netværket ultimo December 2022 - 12% stigning


3.373 opgaver tildelt SSG A/S og Polygon A/S ultimo December 2022

FORDELING

SSG 683 opgaver

POLYGON 2.680 opgaver


Afdelingen for Netværkshåndværkere og Skadeforebyggelse

27. januar 2023

I takt den øgede vækst i GF, som betyder flere skader, har vi valgt at organisere os anderledes fra i dag, kommer udmeldingen fra Skadedirektør Per Haulund.

Skadeafdelingen bliver til Skadehjælp HUS og Skadehjælp INDBO.

GF Netværksteamet bliver til en ny afdeling under Taksatorchef Nikolaj Clasen;

Afdelingen for "Netværkshåndværkere og Skadeforebyggelse".

Nicolaj Lemming bliver Fagspecialist i vores Fagteam i Skadehjælp.

Jesper Tjørnelund flytter til afdelingen for Netværkshåndværkere og Skadeforebyggelse, hvor han bliver tæt kollega til Tonny Joost.


VELKOMMEN til ny samarbejdspartner i Fredericia, Esbjerg og Ll. Skensved

19. januar 2023

Vi byder velkommen til vores nye samarbejdspartner i midten af januar 2023, og glæder os meget til samarbejdet med dem i det "gode selskab" sammen med vores gode medlemmer.

Simple Homes A/S, Nordensvej 11, 7000 Fredericia.

Simple Homes A/S er et firma, der udlejer og handler med skurvogne og letvogne. De har 3 afdelinger. Deres hovedlager ligger i Fredericia, samt de har satellit pladser i Bramming og Store Ladager (Køge) på Sjælland. Så de leverer til hele landet, også med kort varsel.

De anser sig selv som værende Danmarks førende udlejer af beboelsesvogne. Bla. til privatgenhusning eller sjakket på byggepladsen.
Men de kan naturligvis også hjælpe med andre typer skurvogne, der kan rumme alt fra én til tolv personer og bruges til en lang række formål. De udlejer dog ikke kun – de køber og sælger også. Har I en vogn, som skal sælges? Tag gerne kontakt!

Selskabet er stiftet tilbage i 2016. Siden dengang er det gået rigtig stærkt og de er i kraftig vækst. De har i 2019 indkøbt 145 nye vogne, i 2020 68 nye vogne, i 2021 140 nye vogne, samt 120 nye vogne i 2022. Så de udvider konstant deres vognpark og faciliteter jvf. Direktør og partner Michael Rosendal.

De kan benyttes i hele landet og rekvireres i Scalepoint under Services, Profession Andre; samt er på "prøve" de første 3 måneder.

Letvogne til leje – Vi har et stort udvalg af solide vogne til gode priser