GF Netværket


GF Håndværkernetværk


GF Netværket med følgende håndværksfag og håndværkstaksatorer

Tømrer, VVSKloakMurer, El-installatørLækagesporing 

GLARMESTER Glarmestrenes Døgnvagt A/S 

SVAMPEUNDERSØGELSER Goritas A/S

SKADESERVICE Polygon DB A/S og SSG A/S


Vejrsituationen de næste dage


booked.net


Aktuelt beredskabsniveau


N O R M A L  D R I F T   Normal drift i hele landet.

GF Netværket kan løbende følge med omkring udmeldinger ved en større vejrligssituation såsom storm, skybrud, hagl, lynnedslag rundt i landet.

Samarbejdspartnere, som har uddannet "certificerede håndværkstaksatorer", kan efter aftale med vores taksatorchef Nikolaj Clasen - i en given periode køre som bygningstaksator for GF Forsikring.

Det kan ske i forbindelse med en større mangeskade situation ved f.eks. skybrud, storm- eller haglskader.


6.741 opgaver udsendt til GF Netværket ultimo oktober 2019

Næste status i December 2020Ny samarbejdspartner på Sydsjælland

13. november 2019

Vi byder velkommen til vores nye samarbejdspartner indenfor tømrer- og murerfaget, og glæder os til samarbejdet med;

​Børge Jacobsen & Søn A/S v. direktør Peter Fugl Jacobsen - firmaet har ca.100 medarbejdere og er hjemhørende i 4700 Næstved på Sydsjælland. 

De gode håndværkertraditioner og den gode service er det, de er bygget op omkring. I dag klarer de selv meget store hovedentrepriser, men foretager også gerne opgaver for private som tilbygninger, vinduesudskiftninger, tagrenoveringer, ombygninger, 1. sal, badeværelser samt små reparationer efter regning. De har igennem flere år kørt på forsikringskader for flere forsikringsselskaber. Håndværkstaksator / byggeleder Henning Hansen vil køre ud på sagerne og vurdere dækning samt omfang.

De kører ud i en radius af ca. 50 km fra Næstved. De er på "prøve" de første 3 måneder.

Get a Quote


Ny samarbejdspartner på Midtsjælland

11. november 2019

Vi byder velkommen til vores nye samarbejdspartner indenfor tømrerfaget, og glæder os til samarbejdet med;

​HEJ Tømreren ApS v. direktørerne Mikael Høgh og Lars Christensen - firmaet har ca. 15-18 medarbejdere og er hjemhørende i 4293 Dianalund på Midtsjælland. 

Firmaet udfører et professionelt og effektivt tømrer- og snedkerarbejde i.f.b. med om-tilbygning samt nybyggeri og har eget snedkeri. De har igennem flere år kørt på forsikringskader for flere forsikringsselskaber. Håndværkstaksator / byggeleder Kenneth Obsen vil køre ud på sagerne og vurdere dækning samt omfang.

De kører ud i en radius af ca. 45-50 km fra Dianalund. De er på "prøve" de første 3 måneder.

Hej Tømreren ApS Logo