GF Netværket


GF Håndværkernetværket


GF Netværket består af følgende håndværkstaksatorer og fag

Tømrer, VVSKloakMurer, El-installatørLækagesporing 

GLARMESTER Glarmestrenes Døgnvagt A/S 

ANALYSE & SVAMPEUNDERSØGELSER Goritas A/S

SKADESERVICE Polygon DB A/S og SSG A/S

HVIDEVARER  Aktiv Hvidevareservice A/S


Aktuelt beredskabsniveau på landsplan


N O R M A L   D R I F T  i hele landet. 

GF Netværket kan følge med omkring udmeldinger ved en større vejrligssituation såsom storm, skybrud, hagl, lynnedslag eller lignende hændelser rundt i landet.

Ved en mangeskade situation f.eks. større skybrud, storm- eller haglskader kan vores samarbejdspartnere, som har valgt at uddanne sig til  "Certificeret Håndværkstaksator", efter aftale med vores taksatorchef Nikolaj Clasen - køre på opgaver som bygningstaksator for GF Forsikring.


6.799 opgaver udsendt til GF Håndværkernetværket ultimo august 2020


1.603 opgaver udsendt til Skadeservice SSG & PDB ultimo august 2020VELKOMMEN til nye samarbejdspartnere rundt i landet

September

Vi byder velkommen til vores nye samarbejdspartnere og glæder os meget til samarbejdet med følgende firmaer:

VVS

Morsø VVS-teknik ApS og firmaet er hjemhørende i 7900 Nykøbing M.

Mester Thomas Furbo har 5 ansatte og stor erfaring indenfor VVS-området herunder taksering af skader for forsikringsbranchen.

Elektriker

AC El-installation A/S og firmaet er hjemhørende i 7100 Vejle.

Servicechef og medindehaver Dan Sørensen har oplyst, at AC as er etableret i 1998. Firmaet beskæftiger ca. 55 medarbejdere og har hovedkontor på Bellevuevej 1 i Vejle samt lokalafdeling på Sydkrogen 10 i Jelling.

Deres forretningsgrundlag hviler på at kunne levere alle former for tekniske installationer, samt at kunne tilbyde faglig kompetent rådgivning, serviceydelser og produkter, der til enhver tid er på forkant med nutidens standarder og fremtidens intelligente og miljørigtige løsningsmuligheder.

De lægger afgørende vægt på, altid, at optræde som en professionel servicevirksomhed og med effektivitet, tillid og troværdighed som overordnede kendetegn.

Tømrer og Murer

Hencelhus ApS og firmaet er hjemhørende i 4720 Præstø.

Mester Jacob Henckel stiftede virksomheden Henckelhus ApS i 2014. Med mange års erfaring inden for salg og ledelse i byggematerialebranchen, har Jacob et stort netværk af gode kontakter til leverandører og håndværkere. Han har også et stærkt kommercielt fokus, som selvfølgelig kommer Henckelhus’ kunder til gode, når der skal forhandles med leverandører.

Henckelhus har i virksomhedens levetid fundet en niche i branchen, som den aktør, der tager de vanskelige sager, og tager hånd om hele projektet fra start til slut.

De har Certificeret håndværkstaksator Claus Gotfred ansat, som altid er ajourført med gældende lovgivning på forsikringsområdet.

Kloak

N.C. Johansen ApS og firmaet er hjemhørende i 5270 Odense N.

Direktør Henrik Borup Jeppesen siger de sætter en stor ære i, at deres forsikringssager forløber gnidningsfrit.

Udover kompetente projektledere og kloakmestre, har de også en Certificeret håndværkstaksator, som altid er ajourført med gældende lovgivning på forsikringsområdet.

Fælles for alle

De kører alle i første omgang ud i en radius af ca. 50 km fra deres udgangspunkt og de er på "prøve" de første 3 måneder med nogle få faste postnumre.


Udsat til 2021 - 5 fælles ERFA-møder rundt i landet

10. september

På grund af hele Corona-situationen og eskaleringen rundet i landet - så bliver årets fælles 5 ERFA-møder med alle håndværksfag desværre udsat til 2021. 

Nicola og jeg havde glædet os til at mødes med hele GF netværket 5 steder rundt i dejlige Danmark. Møderne er yderst vigtige for GF og for jer ude i landet samt vores dagelige fælles samarbejde med medlemmerne.

Men vi må samtidig sande, at situationen og det forhold at man har sænket forsamlingsforbuddet til 50 personer i 18 kommuner, gør at GF IKKE ønsker at bidrage til statistikken.

Opdatering følger...


Kontanterstatning til medlemmet - godtgørelsen hæves til 100 kr./time.

31. august

Medlemmets eget arbejde afregnes fremover med 100 kr. i timen.

I den forbindelse skal vi gøre opmærksom på, at godtgørelsen på kr.100 i timen, ikke er en timeløn, men en godtgørelse for eget arbejde, hvorfor der ikke er oplysningspligt til Skat.