GF Netværket


GF Håndværkernetværket


GF Netværket består af følgende fag og håndværkstaksatorer

Tømrer, VVSKloakMurer, El-installatørLækagesporing 

GLARMESTER Glarmestrenes Døgnvagt A/S 

SVAMPEUNDERSØGELSER Goritas A/S

SKADESERVICE PolygonDB A/S og SSG A/S


Vejrsituationen de næste 7 dage


booked.net


Aktuelt beredskabsniveau


F O R H Ø J E T   D R I F T

STATUS:

Vi har de seneste uger modtaget anmeldelse af flere skybrudsskader på bygning - primært i de nordlige dele af Jylland, Fyn samt spredt på dele af Sjælland.

GF Netværkshåndværkere kan her løbende følge med omkring udmeldinger til hele håndværkernetværket, herunder bl.a. retningslinjer for den pågældende vejrligssituation ved større storm, skybrud, hagl, lynnedslag rundt i landet.

Udvalgte samarbejdspartnere, som har uddannet "certificerede håndværkstaksatorer", kan efter aftale, i en given periode "udnævnes" som bygningstaksator for GF Forsikring, i en større mangeskade situation og dermed taksere bygningsskader for GF Forsikring.4.353 opgaver udsendt til GF Netværket ultimo juli 2019

Opdateres løbende - næste gang d. 2. oktober 2019.