GF Netværket


GF Håndværkernetværket


GF Netværket i DK består af følgende håndværkstaksatorer og fag

Tømrer, VVSKloakMurer, El-installatørLækagesporing 

GLARMESTER Glarmestrenes Døgnvagt A/S 

SVAMPEUNDERSØGELSER & ANALYSE Goritas A/S

SKADESERVICE PolygonDB A/S og SSG A/S

HVIDEVARER  Aktiv Hvidevareservice A/S


Aktuelt beredskabsniveau på landsplan


N O R M A L   D R I F T  i hele landet. 

GF Netværket kan følge med omkring udmeldinger ved en større vejrligssituation såsom storm, skybrud, hagl, lynnedslag eller lignende hændelser rundt i landet.

Ved en mangeskade situation f.eks. større skybrud, storm- eller haglskader kan vores samarbejdspartnere, som har valgt at uddanne sig til  "Certificeret Håndværkstaksator", efter aftale med vores taksatorchef Nikolaj Clasen - køre på opgaver som bygningstaksator for GF Forsikring.


10.040 opgaver udsendt til GF Netværket ultimo december 2020


2.395 opgaver udsendt til Skadeservice SSG & PDB ultimo december 2020VELKOMMEN til 3 nye samarbejdspartnere, to i Jylland og en på Sjælland

15. januar

Vi byder velkommen til følgende nye samarbejdspartnere og glæder os meget til samarbejdet med dem i det "gode selskab" med vores gode medlemmer.

OPS Gruppen A/S (VVS) og firmaet er hjemhørende i 9900 Frederikshavn.

OPS (Oscar Petersen & Søn) Gruppen A/S er en familieejet VVS- og smedevirksomhed med rødder der går to generationer tilbage.

OPS Gruppen A/S udfører en lang række opgaver indenfor VVS, Energioptimering, Ventilation, Blik-, Stål- og Smedearbejde samt meget andet.

Vi udfører opgaver for både private og erhverv, hvor vi især har fokus på den lokale ånd, den høje service og ikke mindst den gode kvalitet. Det er vores fornemste opgave at levere resultater, som opfylder både vores egne og kunders høje standardkrav – uanset løsning. De har 4 afdelinger i Nordjylland herunder Frederikshavn, Skagen, Hjørring, Ålbæk.

Afdelingsleder Kim Vangstrup står i spidsen af forsikringsafdelingen og har den daglige dialog.  

VEM BYG ApS (Tømrer, Murer, VVS) og firmaet er hjemhørende i 7500 Holstebro.

Firmaet tog sin begyndelse i 2010 under navnet "Vestjysk Element Montering", hvor vores omdrejningspunkt netop var montering af betonelementer. Vi indså dog hurtigt, at der var mange andre ting, vi også kunne bidrage med på byggepladsen. Derfor valgte vi lige så stille at udvide vores virksomhed, til også at omfatte andre opgaver.

Efterhånden som vi tog flere og flere opgaver ind, så vi hurtigt, at vores navn ikke længere var helt så dækkende. Elementmontering er stadig en yderst aktiv del af vores virksomhed, men vi laver også meget andet. Derfor valgte vi i 2014 at skifte navn til VEM BYG. Navnet er ikke en parallel til byen Vemb, men derimod en forkortelse af Vestjysk Element Montering - VEM. De har bl.a. fagene Tømrer, murer og VVS.
 
Vi er klar, når du er klar. Det er dét, der kendetegner VEM BYG. Vi følger udviklingen i branchen nøje, og er derfor altid klar med et hold til at løse lige netop jeres opgave. Vi har et bredt netværk, og vi er ikke bange for at ansætte et helt hold til en given opgave. Vi vælger vores folk nøje, og vi kan derfor altid stå inde for dem. 

Produktionschef Patrik Slot står i spidsen af sit dreamteam med bl.a. forsikringsansvarlig Chris Gejl.

Jeppe Jepsen ApS (Tømrer, Murer) og firmaet er hjemhørende i 2690 Karlslunde.

En stor kærlighed til håndværket og en grundlæggende fornemmelse for kvalitet, har siden været grundstenen hos Tømrer - og snedkerfirmaet Jeppe Jepsen ApS.

Virksomheden blev grundlagt tilbage i 1976, og det har lige fra starten været vigtig for os at levere et unikt og solidt stykke håndværk. I dag er vi ca. 30 ansatte - og kvaliteten går vi stadig ikke på kompromis med.

I dag beskæftiger Tømrer - og snedkerfirmaet Jeppe Jepsen ApS sig med alle slags opgaver - store som små. Virksomheden tæller blandt sine kunder alt lige fra private husstande til offentlige erhvervsvirksomheder og institutioner, samt forsikringsselskaber.

For Tømrer - og snedkerfirmaet Jeppe Jepsen ApS er ingen opgave for stor eller lille. Virksomheden beskæftiger sig med alt inden for tømrer- og snedkerfaget og indgår både i fag-, hoved- og totalentrepriser.

Forsikringsholdet består af 3 Byggeledere;  Niels Bo Hansen, Alan Ohlin Larsen samt Johnny Edil og alle 3 er certificerede håndværkstaksatorer. 

Fælles for alle 3 nye samarbejdspartnere

De kører alle i første omgang ud i en radius af ca. 50-60 km fra deres respektive udgangspunkter og de er på "prøve" de første 3 måneder med enkelte faste postnumre.