GF Netværket


GF Netværket i Danmark


SØG vores samarbejdspartnere her OMRÅDEKORT

Lokale: Tømrer, VVSKloakMurer, El-installatørLækagesporing 

Landsdækkende samarbejdspartnere:

SKADESERVICE Polygon A/S og BELFOR A/S

GLARMESTER Glarmestrenes Døgnvagt A/S 

HVIDEVARER  Aktiv Hvidevareservice A/S

SVAMPEUNDERSØGELSER & ANALYSE Goritas A/S


Aktuelt beredskabsniveau på landsplan


 N O R M A L T   B E R E D S K A B  i hele landet.

GF Netværket kan følge med i Skadehjælp`s udmeldinger ved en større vejrligssituation såsom storm, skybrud, hagl, lynnedslag eller lignende hændelser rundt i hele landet.

Ved en mangeskade situation f.eks. større skybrud, storm- eller haglskader kan vores samarbejdspartnere, som har valgt at uddanne sig til  "Certificeret Håndværkstaksator", efter nærmere aftale med vores Taksatorchef Nikolaj Clasen - køre på opgaver som bygningstaksator for GF Forsikring.6.543 opgaver tildelt GF Netværket ultimo Maj 2023 ca. -2% fald fra 2022

Herudover er 1.357 opgaver tildelt Skadeservicefirmaerne BELFOR og POLYGON ultimo April 2023, ca. -4% fald fra 2022.

BELFOR 300 opgaver ca. 22,1%

POLYGON 1.057 opgaver ca. 77,9%


VELKOMMEN til ny samarbejdspartner i hele Danmark Boxit Container

Vi byder velkommen til vores nye samarbejdspartner i maj 2023, og glæder os meget til samarbejdet med dem i det "gode selskab" sammen med vores gode medlemmer.

Boxit Container, Østre Alle 102, 9000 Aalborg - telefon 3021 4675 Palle Normann.

Brug en BOXIT container til opbevaring af dine ejendele, når du fx skal renovere eller bygge til. Det er en enkel måde at beskytte dine ejendele mod byggestøv og tyveri. Containeren kan stå lige uden for døren, så du hurtigt kan få fat i dine ting. 

Der går typisk kun 1-6 hverdage, fra du bestiller leje af en container, til vi leverer. Med egen lastbil, et landsdækkende samarbejde med lokale vognmænd samt depoter over hele landet, er vi aldrig langt væk. Kombineret med vores specialudviklede styrings- og logistiksystem gør det, at vi er hurtige og utrolig flexible.*

De kan benyttes i hele landet og rekvireres i Scalepoint under Services, Profession Andre; samt er på "prøve" de første 3 måneder.Konference; Boost din kommunikation sammen med GF !

Maj 2023

Måske vil du ikke have noget imod at høre at GF er i gang med at arrangere 5 spændende konferencer for GF netværket?

Det bliver denne gang for ALLE jeres forsikringsrelaterede medarbejdere i virksomheden (på kontoret og de udfarende) og så i selskab med vores Adfærdstrateg Henrik Sangild, Områdetaksatorer samt Klubledere fra vores lokale GF klubber, fordelt på 5 fine lokationer rundt i dejlige Danmark.

Først til mølle princippet med max. 100 deltagere på hvert konferencested.

Så vil det være helt umuligt for dig, at gemme en af følgende datoer i din kalender - for din/jeres deltagelse i en spændende og oplysende oplevelse nærmest dig?

INVITATIONERNE UDSENDES I STARTEN AF AUGUST

Vi glæder os til at se jer! Morgenmad ml. kl. 8.30-9.00.

Tirsdag 5. september 2023 kl. 9-13.00 - Sydjylland (x tilmeldte)             

Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding

Onsdag 6. september 2023 kl. 9-13.00 - Midtjylland (x tilmeldte)             

Hotel Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro

Tirsdag 19. september 2023 - Midtsjælland (x tilmeldte)                         

Scandic Roskilde Park, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde