GF Netværket


GF Håndværkernetværket


GF Netværket består af følgende håndværkstaksatorer og fag

Tømrer, VVSKloakMurer, El-installatørLækagesporing 

GLARMESTER Glarmestrenes Døgnvagt A/S 

SVAMPEUNDERSØGELSER & ANALYSE Goritas A/S

SKADESERVICE Polygon DB A/S og SSG A/S

HVIDEVARER  Aktiv Hvidevareservice A/S


Aktuelt beredskabsniveau på landsplan


N O R M A L   D R I F T  i hele landet. 

GF Netværket kan følge med omkring udmeldinger ved en større vejrligssituation såsom storm, skybrud, hagl, lynnedslag eller lignende hændelser rundt i landet.

Ved en mangeskade situation f.eks. større skybrud, storm- eller haglskader kan vores samarbejdspartnere, som har valgt at uddanne sig til  "Certificeret Håndværkstaksator", efter aftale med vores taksatorchef Nikolaj Clasen - køre på opgaver som bygningstaksator for GF Forsikring.


8.585 opgaver udsendt til GF Netværket ultimo oktober 2020


2.029 opgaver udsendt til Skadeservice SSG & PDB ultimo oktober 2020VELKOMMEN til ny samarbejdsparter i Odder - kloakmester

20. november

Vi byder velkommen til følgende nye samarbejdspartner og glæder os meget til samarbejdet med dem i det "gode selskab" og vores medlemmer.

Odder Kloakservice ApS

​Odder Kloakservice er etableret som familievirksomhed i 1988. Jan Tang, som ejer og driver Odder Kloakservice i dag, har været med helt fra starten og overtog virksomheden fra sin far i 1994.
Odder Kloakservice udfører primært opgaver i og omkring Odder og Odder Kommune men kommer også i området fra Aarhus Syd til Solbjerg mod vest Ørting mod syd.​

De har derfor stor erfaring indenfor håndtering af forsikringsskader og kender til hele processen ved at kører skaderne fra start til slut. Ingeniør Torben Hollesen vil stå i spidsen for alle forsikringsopgaver.

De kører i første omgang ud i en radius af ca. 55 km fra deres udgangspunkt og de er på "prøve" de første 3 måneder med nogle faste postnumre.