GF Netværket


GF Håndværkernetværket i DK


GF Netværket består af følgende håndværkstaksatorer og fag

Tømrer, VVSKloakMurer, El-installatørLækagesporing 

GLARMESTER Glarmestrenes Døgnvagt A/S 

SVAMPEUNDERSØGELSER & ANALYSE Goritas A/S

SKADESERVICE Polygon DB A/S og SSG A/S

HVIDEVARER  Aktiv Hvidevareservice A/S


Aktuelt beredskabsniveau på landsplan


N O R M A L   D R I F T  i hele landet efter gældende COVID regler. 

GF Netværket kan følge med omkring udmeldinger ved en større vejrligssituation såsom storm, skybrud, hagl, lynnedslag eller lignende hændelser rundt i landet.

Ved en mangeskade situation f.eks. større skybrud, storm- eller haglskader kan vores samarbejdspartnere, som har valgt at uddanne sig til  "Certificeret Håndværkstaksator", efter aftale med vores taksatorchef Nikolaj Clasen - køre på opgaver som bygningstaksator for GF Forsikring.


2.807 opgaver udsendt til GF Netværket ultimo marts 2021


674 opgaver udsendt til Skadeservice SSG & PDB ultimo marts 2021VELKOMMEN til ny samarbejdspartner i Odense, Fyn

22. marts

Vi byder velkommen til følgende nye samarbejdspartner d. 12. april 2021, og glæder os meget til samarbejdet med dem i det "gode selskab" med vores gode medlemmer.

Sakskilde VVS ApS og firmaet er hjemhørende i 5270 Odense N.

Direktør Henrik Sakskilde har tegnet virksomheden siden 2009 og de er i dag ca. 7 ansatte VVS-montører og blikkenslagere. Firmaet har kørt forsikringsskader i ca. 8 år og betjener både privat- samt erhvervskunder.

Mester er certificeret håndværkstaksator fra Forsikringsakademiet i Rungsted, siden 2018 og har besigtiget en del forsikringsskader.

De kører i første omgang ud i en radius af ca. 50-60 km fra deres firmadresse og er på "prøve" de første 3 måneder med enkelte faste postnumre.

SAKSKILDE VVS ApS - VVS - Odense N