GF Netværket


GF Håndværkernetværket i DK


GF Netværket består af følgende håndværkstaksatorer og fag

Tømrer, VVSKloakMurer, El-installatørLækagesporing 

GLARMESTER Glarmestrenes Døgnvagt A/S 

SVAMPEUNDERSØGELSER & ANALYSE Goritas A/S

SKADESERVICE Polygon DB A/S og SSG A/S

HVIDEVARER  Aktiv Hvidevareservice A/S


Aktuelt beredskabsniveau på landsplan


N O R M A L   D R I F T  i hele landet dog efter gældende COVID regler. 

GF Netværket kan følge med omkring udmeldinger ved en større vejrligssituation såsom storm, skybrud, hagl, lynnedslag eller lignende hændelser rundt i landet.

Ved en mangeskade situation f.eks. større skybrud, storm- eller haglskader kan vores samarbejdspartnere, som har valgt at uddanne sig til  "Certificeret Håndværkstaksator", efter aftale med vores taksatorchef Nikolaj Clasen - køre på opgaver som bygningstaksator for GF Forsikring.


1.754 opgaver udsendt til GF Netværket ultimo februar 2021


466 opgaver udsendt til Skadeservice SSG & PDB ultimo februar 2021VELKOMMEN til ny samarbejdspartner i Gentofte, Sjælland

26. februar

Vi byder velkommen til følgende nye samarbejdspartner d. 15. marts 2021, og glæder os meget til samarbejdet med dem i det "gode selskab" med vores gode medlemmer.

Hartvig Gruppen A/S og firmaet er hjemhørende i 2820 Gentofte.

Hartvig Gruppen A/S v./ Direktør Anders Hartvig, er din garant for solidt professionelt håndværk. Vi udfører høj kvalitet indenfor både tømrer-, snedker-, murer- og malerarbejde, og vi går aldrig på kompromis med vores faglighed – både ude hos kunden og hjemme på værkstedet.

Hartvig Gruppen A/S har en fleksibel og flad organisation. Det betyder, at vores tømrere, snedkere, murer og malere alle ser muligheder fremfor begrænsninger, så vi altid kan imødekomme kundernes behov og ønsker.

Det hele startede som en enkeltmandsfirma i 2010. Siden er vi gennem gode anbefalinger og kunderelationer stille og roligt vokset, så vi i dag er ca. 60 engagerede tømrere, snedkere, malere og administrative medarbejdere.

Forsikringsteamet er ledet af Driftsdirektør Thomas Falbrink og med 8 Projektledere- og håndværkstaksatorer samt to skadebehandlere i teamet.

De kører i første omgang ud i en radius af ca. 50-60 km fra deres firmadresse og er på "prøve" de første 3 måneder med enkelte faste postnumre.


Finn Qvist VVS ændrer navn til Ripa & Finn Qvist VVS ApS

26. februar

Finn Qvist er d. 15. februar 2021 opkøbt af Direktør Claus Tonnesen som ejer Ripas VVS i Ribe og hele holdet arbejder videre "som de plejer" i Esbjerg.

De er derfor fortsat en del af GF Netværket.


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, nye regler vedr. vinduer og døre

Fra overtaksator Bjarne Stage.

Fra den 1. februar træder nye træder nye skærpede krav til vinduer og døre i kraft.

Reglerne kort fortalt

Fra den 1. februar 2021 skærpes energikravet til vinduer og yderdøre. Det betyder, at du derfra kun kan vælge vinduer, der svarer til energiklasse A. Det er normalt vinduer med 3-lags glas eller det som Vinduesindustrien kalder A-mærkede vinduer.

Eneste undtagelser bliver i fredede og bevaringsværdige huse samt sommerhuse og lignende, hvor reglerne ikke er gældende.

De skærpede energikrav gælder også for glasydervægge, ovenlysvinduer og glastage.

Udskiftning af ruder:

Eksempelvis i forbindelse med en skade eller reparation af vinduet må du fortsat gerne beholde dine nuværende vinduer og så skifte ruderne. Vær dog opmærksom på, at udskiftningen til selv de bedste energiruder kun vil medføre, hvad der svarer til et D-mærket vindue. Man bør dog i de fleste tilfælde overveje at få nye vinduer med tre lag glas, men ikke et krav eller en lovliggørelses omkostning.