GF Netværket


GF Netværket i Danmark


SØG vores samarbejdspartnere her OMRÅDEKORT

Tømrer, VVSKloakMurer, El-installatørLækagesporing 

Landsdækkende samarbejdspartnere

SKADESERVICE PolygonDB A/S og SSG A/S

GLARMESTER Glarmestrenes Døgnvagt A/S 

HVIDEVARER  Aktiv Hvidevareservice A/S

SVAMPEUNDERSØGELSER & ANALYSE Goritas A/S


Aktuelt beredskabsniveau på landsplan


  N O R M A L T   B E R E D S K A B   i hele landet.

GF Netværket kan følge med i Skadeafdelingens udmeldinger ved en større vejrligssituation såsom storm, skybrud, hagl, lynnedslag eller lignende hændelser rundt i hele landet.

Der er varslet nye skybrud og vi er klar til at hjælpe vores medlemmer.

Ved en mangeskade situation f.eks. større skybrud, storm- eller haglskader kan vores samarbejdspartnere, som har valgt at uddanne sig til  "Certificeret Håndværkstaksator", efter aftale med vores taksatorchef Nikolaj Clasen - køre på opgaver som bygningstaksator for GF Forsikring.9.885 opgaver tildelt GF Netværket ultimo August 2022 - 17% stigning


2.865 opgaver tildelt SSG og Polygon DB ultimo August 2022


SSG 507 opgaver

PDB 2.358 opgaverKommende TEAM ERFA-møder rundt i dejlige Danmark

23.9.2022

Vi har i den kommende tid følgende TEAM ERFA-møder i rundt i landet med ERFA, ved vores lokale områdetaksatorer samt indlæg af adfærdsstrateg Henrik Sangild, som kommer med lidt fif til kropsprog, og taleteknik i hverdagen.

Der bydes på kaffe, the, brød samt en fælles frokost i tidsrummet kl. 9.30-14.00.

(Der udsendes invitationer ca. 3 uger før møderne afholdes).

d. 5. oktober TEAM ERFA Helsinge v. Michael Hougaard & Filip Sander Nielsen.

d. 1. november TEAM ERFA Blommenslyst v. Mads Dallerup & Nick Lohmann.

d. 15. november TEAM ERFA Brabrand v. Mikkel Skovfoged & Thomas Techen.

d. 29. november TEAM ERFA Nordjylland v. Bo Back & Kasper Grønbech.

d. 1. december TEAM ERFA Sydjylland v. Bjarne Jensen & Martin Gerdes.

Vi har afholdt TEAM ERFA-møder hos følgende områdetaksatorer.

Vejle - Michael Christiansen.

Køge - Martin Næve.

Præstø - Morten Hoff.

Ulfborg - Michael Gade og Brian Bro.

Holbæk - Jesper Rahbek og Niels Nedergaard.


VELKOMMEN til ny samarbejdspartner i Thy

Vi byder velkommen til vores nye samarbejdspartner med udgangen af september 2022, og glæder os meget til samarbejdet med dem i det "gode selskab" sammen med vores gode medlemmer.

Thy Lækagesporing ApS fra 7700 Thisted

Mester Philip Christensen har kørt eget firma siden 2000 - som sporingsmand og firmaet arbejder i størstedelen af Jylland med sine 4 dygtige medarbejdere, Peter, Tommy, Jørn og Rasmus samt Philip selv .

De kører i første omgang ud i en radius af ca. 80 km fra deres firmaadresse og er på "prøve" de første 3 måneder.

 VELKOMMEN til ny samarbejdspartner i Faxe

Vi byder velkommen til vores nye samarbejdspartner med udgangen af september 2022, og glæder os meget til samarbejdet med dem i det "gode selskab" sammen med vores gode medlemmer.

Aut. Kloakmester Kloak Nissen ApS fra 4640 Faxe

Mester Tonny Nissen har kørt eget firma siden 2011 som aut. kloakmester, samt er et "kendt ansigt" - for han har håndteret mange skader for forsikringsbranchen.

Firmaet udfører både kloak- og murerarbejder samt har en del maskinel til større gravearbejder.

De kører i første omgang ud i en radius af ca. 30 km fra deres firmaadresse.VELKOMMEN til ny samarbejdspartner på Bornholm

Vi byder velkommen til vores nye samarbejdspartner med udgangen af september 2022, og glæder os meget til samarbejdet med dem i det "gode selskab" sammen med vores gode medlemmer.

Aut. Kloakmester Knud-Erik Regnarson fra 3751 Østermarie

Mester Knud-Erik Regnarson har kørt i mange år som anlægstruktør og aut. kloakmester, samt er et "kendt ansigt" - for han har håndteret mange skader for GF i de seneste 6-7 år i sine tidligere ansættelser.

Firmaet er startet i juni 2022 og har samarbejde med 3-4 andre firmaer på gravearbejde samt Tømrer- og Murerarbejder.

De kører i første omgang ud i en radius af ca. 30 km fra deres firmaadresse og er på "prøve" de første 3 måneder med enkelte faste postnumre på kloakområdet.