SOMMER - vejrligsskaderSOMMER og to typiske vejrligsskader

Formål:

I forbindelse med skadebehandlingen, er det vigtigt vi tilstræber en ensartet behandling hos vores fælles medlemmer. Denne generelle info omkring nedenstående vejrligsskader er tænkt som en vejledning.


Skybruds- og haglskader

Særlige opmærksomhedspunkter i forhold til gældende betingelser

Generelt:

Den overordnede betingelse for såvel sky- som tøbrud er, at nedbørsmængderne skal være så store, at de almindelige afløbskanaler ikke kan tage mængderne, og derfor oversvømmer forsikringsstedet.​​

Som hovedregel skal der som minimum være faldet 15 mm inden for ½ time eller 30 mm indenfor et døgn.

Eller en relativ stor mængde indenfor mindre end ½ time som må vurderes i det enkelte tilfælde.

* Manglende vedligeholdelse af afløbskanalerne f. eks. tilstopning, affald i tagrende eller lign. er hovedårsagen ikke sky- og tøbrud hvorfor skaden må afvises.

* Såfremt der kan påvises fejl ved bygningen som er årsag til skaden, som f.eks. forkert udført afdækning eller andre fejl, vil vi fortsat afvise skaderne.

* Skade på solcelleanlæg er dækket, men der kan være tale om fejlkonstruktion, hvis der er tale om større skade skal der eller taksator på.

OBS: skade på såvel bygning som indbo, som følge af oversvømmelse fra hav, å mm er ikke dækket.

* Når der fortages afskrivninger jf. afskrivningstabeller er det altid hele ydelsen der skal foretages afskrivning på (materialer, arbejdslån + evt. de- og genmontering af bygningsdele for at udbedre)

OBS punkter på HU 41-3

* Afskrivning på trapezplader pkt. 3.5.4 på både materialer og arbejdsløn. (hvis fst. udfører arbejdet selv, så opgør med sund fornuft uden afskrivning)

* Skal være oversvømmelse af forsikring stedet eller stiger op igennem kloaker eller lign.

* Dække ikke vand der trænger igennem tag eller væg, via fejlkonstruktioner og mangelende vedligeholdelse

* Skade på drivhuse er kun dækket under storm

* Skader som ikke skyldes skybrud men dykpumpe eller lign., der ikke har virket kan være omfattet af Elskade dækningen, og pumpe skal derfor sikres, til nærmere undersøgelse v. vores samarbejdspartner E-skader.

OBS punkter på HS 42-1

* Afskrivning på trapezplader pkt. 7.3.3 på både materialer og arbejdsløn. (hvis fst udfører arbejdet selv, så opgør med sund fornuft uden afskrivning)

* Skade på drivhuse er kun dækket under storm

* Særlig opmærksom på om der er tegnet udvidet vandskade

* Skader som ikke skyldes skybrud men dykpumpe eller lign., der ikke har virket kan være omfattet af Elskade dækningen, og pumpe skal derfor sikres, til nærmere undersøgelse v. vores samarbejdspartner E-skader