FORÅR & EFTERÅR - vejrligsskaderFORÅR & EFTERÅR og en typisk vejrligsskade

Formål:

I forbindelse med skadebehandlingen, er det vigtigt vi tilstræber en ensartet behandling hos vores fælles medlemmer. Denne generelle info omkring nedenstående vejrligsskade er tænkt som en vejledning.

Stormskader

Særlige opmærksomhedspunkter i forhold til gældende betingelser

Generelt:

* Storm er når vindstyrken har været over 17,2 m. pr. sek. Skal være registreret på Forsikringsvejret eller DMI.

* Træ væltet ind over huset. Vi dækker for fjernelse af træ fra huset for at udbedre skaden på hus. Vi dækker IKKE for fjernelse af selve træet

* Skade på solcelleanlæg er dækket, men der kan være tale om fejlkonstruktion, hvis der er tale om større skade skal der ECB-håndværker eller taksator på. Ved mindre skader har vi ikke mulighed for at vurdere evt. fejlkonstruktion og må derfor dække uden besigtigelse.

OBS: skade på såvel bygning som indbo, som følge af oversvømmelse fra hav, å m.m. er ikke dækket.

* Når der fortages afskrivninger jf. afskrivningstabeller er det altid hele ydelsen der skal foretages afskrivning på (materialer, arbejdslån + evt. de- og genmontering af bygningsdele for at udbedre)

OBS punkter på HU 41-3

* Afskrivning på trapezplader pkt. 3.5.4 på både materialer og arbejdsløn. (hvis fst. udfører arbejdet selv, så opgør med sund fornuft uden afskrivning)

* Skade på drivhuse, udhuse, legehuse dækkes når det har været forsvarligt forankret, det er ikke et krav at det skal være støbt sokkel.

* Skade på diverse legeredskaber, legetårne, gyngestativ mv er IKKE dækket.

* Skade på rækværk/hegn skal være opført på støbt sokkel eller sokkelsten før vi dækker

* Markiser, baldakiner, solafskærmning og skilte mv er ikke dækket

OBS punkter på HS 42-1

* Afskrivning på trapezplader pkt. 7.3.3 på både materialer og arbejdsløn. (hvis fst udfører arbejdet selv, så opgør med sund fornuft uden afskrivning)

* Skade på rækværk/hegn skal være på støbt sokkel/sokkelsten eller nedgravede trykimprægnerede stolper, obs - manglende fundering må ikke være årsag til skaden, se dækningsskemaet pkt. H

* Afskrivning på rækværk/hegn pkt. 7.3.8

* Skade på drivhuse, udhuse mm. dækkes når de er opført på muret eller støbt sokkel eller nedgravede trykimprægnerede stolper - se dækningsskemaet pkt. C

* OBS teltlignende konstruktioner, legehuse, hundehuse, løbegårde, legetårne gyngestativer og lign. betragtes ikke som bygninger og derfor ikke dækket ! – se dækningsskemaet pkt. C

* Markiser, baldakiner, solafskærmning og skilte mv er ikke dækket, hvis de slået ud