KvalitetssikringKvalitetssikring af vores og jeres arbejde

Året rundt

GF Forsikring udfører løbende kvalitetssikring af eget arbejde, samt af GF Netværkets arbejde, primært for at sikre os, at opgaverne bliver løst fornuftigt og at kunderne oplever at blive hjulpet godt på vej af både GF Forsikring samt GF Netværket.

Hvert andet år udtrækkes 10 afsluttede opgaver i ECB for hvert firma. Opgaverne gennemgås for at vurdere om bl.a. om forretningsgangen følges og at besigtigelserapporten, overslag/tilbud samt faktura kommer rigtigt ind i ECB og videre til vores fælles kunde.

Kunderne vurderer løbende vores indsats via ECB Scalepoint - hvor der automatisk udsendes spørgeskemaer til vores fælles kunde når skaden færdigmeldes af netværket - 7 spørgsmål omhandler GF og 7 spørgsmål er på jeres indsats.

Derfor afholdes der løbende driftsmøder sammen med jer og de samarbejdspartnere vi måtte nå ud til - de får en driftsvurdering via email.

I får en samlet tilbagemelding på jeres kundetilfredshedsmåling, og om sagsmængden, middelskade samt om den generelle drift.

GF Forsikring benytter kvalitetssikringen for tilpasning af vores 5 ERFA-møder rundt i landet og vores fagkurser i GF Huset, samt til at gøre undervisningen mere målrettet og bedre.


Spørgsmål der stilles omkring kundetilfredsheden for GF Netværket.