KvalitetssikringKvalitetssikring af vores og jeres arbejde

Året rundt 365 dage

GF Forsikring foretager løbende kvalitetssikring af eget arbejde, samt af GF Netværkets arbejde, primært for at sikre os, at opgaverne bliver løst fornuftigt og at medlemmerne oplever at blive hjulpet godt på vej af GF Forsikring og GF Netværket.

Kvalitetssikring - der udtrækkes 10 afsluttede opgaver i ECB for hvert firma.

Opgaverne gennemgås årligt for at vurdere om bl.a. om forretningsgangen følges og at Besigtigelserapport, Overslag/tilbud samt Faktura kommer ind i ECB og dermed videre til vores medlem.

Driftsmøder afholdes hos jer

Vi afholder løbende driftsmøder ude hos jer.

Det er en samlet tilbagemelding på jeres medlemstilfredshed, og sagsmængde, middelskade samt om den generelle fælles drift.

GF Forsikring benytter kvalitetssikringen for tilpasning af vores lokale ERFA teammøder rundt i landet og vores interne fagkurser i GF Huset, samt til at gøre undervisningen bedre og mere målrettet.

Medlemstilfredsheden måles løbende

Medlemmerne vurderer løbende vores indsats via ECB Scalepoint - der udsendes automatisk spørgeskema med 14 spørgsmål til vores medlem når skaden afsluttes.

7 spørgsmål omhandler GF`s indsats. 

6 spørgsmål omhandler jeres indsats.

Et spørgsmål omhandler vores fælles indsats.


Spørgsmål der stilles omkring medlemstilfredsheden for GF Netværket.