KvalitetssikringKvalitetssikring af vores og jeres arbejde

Året rundt 365 dage

GF Forsikring foretager løbende kvalitetssikring af eget arbejde, samt af GF Netværkets arbejde, primært for at sikre os, at opgaverne bliver løst fornuftigt og at medlemmerne oplever at blive hjulpet godt på vej af GF Forsikring og GF Netværket.

Kvalitetssikring - udtrækkes årligt på 10 afsluttede opgaver i ECB for jer

Opgaverne gennemgås for at vurdere om bl.a. om forretningsgangen følges og at jeres Besigtigelserapport, Overslag/tilbud samt Faktura kommer ind i ECB og dermed videre til vores fælles medlem.

Driftsmøder - afholdes hjemme hos jer

Vi afholder løbende driftsmøder hos jer.

Det er med en samlet tilbagemelding på jeres medlemstilfredshed, NPS-score og jeres sagsmængde, middelskade samt en snak om den fælles drift.

GF Forsikring benytter kvalitetssikringen for tilpasning af vores lokale Team ERFA-møder rundt i landet samt til at gøre undervisningen bedre og mere målrettet.

Medlemstilfredsheden - måles løbende i Scalepoint

Medlemmerne vurderer løbende vores indsats via ECB Scalepoint - der udsendes automatisk spørgeskema med 15 spørgsmål til vores medlem når skaden afsluttes.

8 spørgsmål omhandler GF`s indsats. 

7 spørgsmål omhandler jeres indsats.

Samt en samlet Net Promotor Score - NPS.


Spørgsmål der stilles omkring medlemstilfredsheden for GF Netværket


Net Promotor Scoren - NPS