GF Netværket


GF Håndværkernetværk


GF Netværket med følgende fag og håndværkstaksatorer

Tømrer, VVSKloakMurer, El-installatørLækagesporing 

GLARMESTER Glarmestrenes Døgnvagt A/S 

SVAMPEUNDERSØGELSER Goritas A/S

SKADESERVICE Polygon DB A/S og SSG A/S


Vejrsituationen de næste dage


booked.net


Aktuelt beredskabsniveau


F O R H Ø J E T   D R I F T

Forhøjet belastning i hele landet - vi har modtaget en del registrede skybrud.

GF Netværket kan løbende følge med omkring udmeldinger ved en større vejrligssituation såsom storm, skybrud, hagl, lynnedslag rundt i landet.

Samarbejdspartnere, som har uddannet "certificerede håndværkstaksatorer", kan efter aftale med vores taksatorchef Nikolaj Clasen - i en given periode køre som bygningstaksator for GF Forsikring.

Det kan ske i forbindelse med en større mangeskade situation ved f.eks. skybrud, storm- eller haglskader.


5.195 opgaver udsendt til GF Netværket ultimo august 2019


Næste status i starten af NovemberForsikringsteknisk kursus i GF Huset for Kloakfaget

8. oktober

Forsikringsteknisk kursus for Kloakfaget i GF Huset i Odense, med indlæg af Tonny Joost samt vores Fagteam Bygning ved fagspecialisterne Helene Eriksen og Bente Damberg. Endvidere har vi et spændende gæsteindlæg af Flemming Springborg omkring TI´s netop afsluttede test af strømpeforinger og kort "spørgetime". Flemming Springborg er Seniorspecialist, civilingeniør fra Teknologisk Institut. 

Afholdes; Tirsdag d. 29. oktober 2019, kl. 09.30 - ca. 14.00.

Invitationen gælder GF netværkets 25 kloakmestre/firmaer fra hele landet, samt med deltagelse af vores distriktstaksatorer og afholdes i GF Huset på 2. sal i mødelokalet Møn.

Vi starter med kaffe/the/rundstykke på 2. sal, samt senere fælles frokostbuffet i vores gode medarbejderkantine i stueetagen. Kaffe/the og kage i.f.b. med programmet over middag.

INVITATIONEN er udsendt d.d.:  19 firmaer (46 deltagere) har tilmeldt sig.

TILMELDINGSFRIST: en uge før dvs. kl. 12.00 tirsdag d. 22. oktober 2019.