GF Netværket


GF Netværket i Danmark


SØG vores samarbejdspartnere her OMRÅDEKORT

Tømrer, VVSKloakMurer, El-installatørLækagesporing 

Landsdækkende samarbejdspartnere

SKADESERVICE Polygon A/S og SSG A/S

GLARMESTER Glarmestrenes Døgnvagt A/S 

HVIDEVARER  Aktiv Hvidevareservice A/S

SVAMPEUNDERSØGELSER & ANALYSE Goritas A/S


Aktuelt beredskabsniveau på landsplan


  N O R M A L T   B E R E D S K A B   i hele landet.

GF Netværket kan følge med i Skadeafdelingens udmeldinger ved en større vejrligssituation såsom storm, skybrud, hagl, lynnedslag eller lignende hændelser rundt i hele landet.

Ved en mangeskade situation f.eks. større skybrud, storm- eller haglskader kan vores samarbejdspartnere, som har valgt at uddanne sig til  "Certificeret Håndværkstaksator", efter aftale med vores taksatorchef Nikolaj Clasen - køre på opgaver som bygningstaksator for GF Forsikring.13.610 opgaver tildelt GF Netværket ultimo November 2022 - 12% stigning


3.073 opgaver tildelt SSG A/S og Polygon A/S ultimo November 2022


FORDELING

SSG 644 opgaver

POLYGON 2.429 opgaverVELKOMMEN til ny samarbejdspartner i Kolding

9. december 2022

Vi byder velkommen til vores nye samarbejdspartner med udgangen af december 2022, og glæder os meget til samarbejdet med dem i det "gode selskab" sammen med vores gode medlemmer.

Jens Kristiansen VVS A/S, Værkstedsvej 13, 6000 Kolding.

​Firmaet Jens Kristiansen VVS er en Kolding virksomhed, som har specialiseret sig i renoveringer, forsikringsskader og ejendomsservice inden for alt VVS i hele kolding området. Vi har mange års erfaringer i Kolding, og ved alt hvad der er relevant, hvad enten det angår nybyggeri, renoveringer og lovgivning.

Firmaet ejes af Jesper Kristiansen, som står for den daglige ledelse, og styringen af virksomheden. Alle vore medarbejdere er faguddannede, og de fleste har erfaring fra tidligere opgaver.​

Firmaet er Koldings ældste vvs-firma, anno 1917, er 14 ansatte, heraf 9 svende og 3 lærlinge.

Medlem af Dansk VVS installatørforening og Kolding Blikkenslagerlaug.

De kører i 10 postnumre og er på "prøve" de første 3 måneder.

logo_3


Årets GF Netværkshåndværker 2022

d. 16. november

Vi kårer igen årets GF Netværkshåndværkere indfor fagene TØMRER, VVS, KLOAK og nu ELEKTRIKER.

Hvert år inden årets udgang, kåres de samarbejdspartnere som har opnået den absolut højeste medlemstilfredshed, baseret på de tilbagemeldinger firmaet har opnået igennem det forgangne år.

Forudsætning for deltagelse samt udtrækning i hver faggruppe Tømrer, VVS, Kloak, El,

* At samarbejdspartneren har faktureret og afsluttet mindst 30 sager som besigtigelsesansvarlige.

* At samarbejdspartneren har den absolut højest målte medlemstilfredshed for faget baseret på mindst 5 tilbagemeldinger fra vores medlemmer.

* At samarbejdspartneren samtidig har en middelskade på skadeintervallet 0-24.999 kr. - som er lig med eller under landsgennemsnittet for faget der kåres.

Vinderfotos med overrækkelse af diplom og vingave - gengives alene med accept fra vinderne jvf. GDPR reglerne.