varer i indkøbskurv 1

GF Netværket


GF Netværket i Danmark


SØG vores samarbejdspartnere her OMRÅDEKORT

Tømrer, VVSKloakMurer, El-installatørLækagesporing 

Landsdækkende samarbejdspartnere

SKADESERVICE PolygonDB A/S og SSG A/S

GLARMESTER Glarmestrenes Døgnvagt A/S 

HVIDEVARER  Aktiv Hvidevareservice A/S

SVAMPEUNDERSØGELSER & ANALYSE Goritas A/S


Aktuelt beredskabsniveau på landsplan


  N O R M A L T   B E R E D S K A B   i hele landet.

GF Netværket kan følge med i Skadeafdelingens udmeldinger ved en større vejrligssituation såsom storm, skybrud, hagl, lynnedslag eller lignende hændelser rundt i hele landet.

Ved en mangeskade situation f.eks. større skybrud, storm- eller haglskader kan vores samarbejdspartnere, som har valgt at uddanne sig til  "Certificeret Håndværkstaksator", efter aftale med vores taksatorchef Nikolaj Clasen - køre på opgaver som bygningstaksator for GF Forsikring.8.538 opgaver tildelt GF Netværket ultimo juli 2022 - 21% stigning


1.676 opgaver tildelt SSG og Polygon DB ultimo juli 2022


SSG 378 opgaver

PDB 1.298 opgaver