GF Netværket


GF Netværket i Danmark


Geografisk områdekort for vores gode samarbejdspartnere.

Tømrer, MurerVVSKloak, ElektrikerSporing 

Vores landsdækkende samarbejdspartnere

SKADESERVICE POLYGON A/S og BELFOR A/S

GLARMESTER Glarmestrenes Døgnvagt A/S 

HVIDEVARER  Aktiv Hvidevareservice A/S

SVAMPEUNDERSØGELSER & ANALYSE EFI Global


Aktuelt beredskabsniveau i Danmark


N O R M A L T    B E R E D S K A B  

GF Netværket kan følge med i Skadehjælp`s udmeldinger ved en større vejrligssituation såsom storm, skybrud, hagl, lynnedslag eller lignende hændelser rundt i hele landet.

Ved en mangeskade situation, større skybrud, storm- eller haglskade kan vores samarbejdspartnere, som har uddannet sig som Certificeret Håndværkstaksator, efter aftale med vores Taksatorchef Nikolaj Clasen - modtage opgaver som ekstern bygningstaksator for Skadehjælp.

Skriv ikke vigtige spørgsmål på sagerne (meget længere svartider)

Ring direkte til vores Håndværker Hotline i Skadehjælp 7224 4190 smiley Tryk 1VELKOMMEN til ny samarbejdspartner Østergades EL ApS, Maribo

Vi byder velkommen til vores nye samarbejdspartner i maj 2024, og glæder os meget til samarbejdet med dem i GF Forsikring, sammen med vores mange gode medlemmer.

Østergades EL ApS, C. E. Christiansens Vej 5, 4930 Maribo, 

Østergades El ApS blev grundlagt i 1940’erne af Edmund Sørensen, og i dag er det aut. el-installatør Henrik Pedersen og elektriker Dennis Antonisen, der driver forretningen. Vi har yderligere to elektrikere og en elektrikerlærling i virksomheden.

De har tidligere lavet el-opgaver for blandt andre Lolland Brandvæsen, Kulturværket i Maribo og Femern Bælt i Rødby.

Østergades EL har kørt på forsikringsskader i mange år som ekstern samarbejdspartner hos andre selskaber og vil nu prøve kræfter med GF samt vores gode medlemmer. 

De vil her i opstarten køre på Sydsjælland, og er på "prøve" de første 3 måneder på EL-opgaver.

Østergades El – Elektrikere på LollandGF Netværkets medlemstilfredshed og Net Promotor Score år til dato

22. maj

Vi opdaterer løbende medlemstilfredsheden - så hele vores fantastiske håndværkernetværk i DK - kan se den samlede status.

GF Netværket i Danmark                           MEDLEMSTILFREDSHED     NPS             BESVARELSER

 


6.813 opgaver tildelt GF Netværket ultimo april; 23% stign. fra 2023

3. maj

Herudover er 1.650 opgaver tildelt Skadeservicefirmaerne BELFOR og POLYGON, med en ca. 53% stigning fra 2023.

Fordeling

BELFOR A/S    = 420 opgaver ca. 25%

POLYGON A/S = 1.230 opgaver ca. 75%