Forsikringshjælp


GF Huset i Odense


Skadehjælp, Forebyggelse & Indkøb

Skadehjælp - Håndværkertelefon tlf. 7224 4190

Vores Skadehjælpere sidder klar til at hjælpe dig. 

Alle skader har en "Sagsejer" - så kan vi kan hjælpe dig videre. 

Fagteamet med vores fagspecialister tlf. 7224 4350

Helene Eriksen tlf. 7224 4287

Cecilie Finseth Kristiansen tlf. 7224 4573.

Områdetaksator - hvis du har brug for hjælp/sparring

Hvis har brug for et sambesøg hos vores fælles medlem, så ring direkte til områdetaksator

SØG her på OMRÅDETAKSATOR 

Kontaktoplysningerne finder du også under Sagsejer i ECB. Selvrisici 2024-2023 Hus HS 42

Indexregulerede selvrisici på bygning.


Selvrisici 2024-2023 Hus HU 41

Indexregulerede selvrisici på bygning.

Forsikringsbetingelser GF Forsikring, OK Forsikring, DM Forsikring


GF Husforsikring:

42-1 / 42-2 Nyeste udgave - nye medlemmer får disse betingelser.

41-3 / 41-4 Nugældende for de fleste af vores medlemmer.

GF Landboforsikring:

70-1 Nyeste udgave - nye medlemmer får disse betingelser.

42-1 Gældende for vores medlemmer med Landboforsikring incl. nedenstående tillæg:

Betingelser nr. LB 1410 – tillæg til betingelserne for husforsikring nr. 42-1.

Ældste udgave nr. 41-3 Gældende for vores medlemmer med Landboforsikring incl. ovenstående tillæg.:

Betingelser nr. LB 1410 – tillæg til betingelserne for husforsikring nr. 41-3.

GF Fritidshusforsikring:

46-1 Nyeste betingelser for nye medlemmer.

44-5 Gældende betingelser for alle vores medlemmer.

OK Husforsikring:

OK 42-1 Gældende betingelser.

OK Sommerhusforsikring:

OK 44-5 Gældende betingelser.

DM Husforsikring:

DM 42-1 Gældende betingelser.

DM Sommerhusforsikring:

DM 44-5 Gældende betingelser.


Tømrer


Gælder nyeste husbetingelser 42-1

Udvidet vandskade - dækker

 1. Indtrængende nedbør
 2. Fygesne (smeltevand)
 3. Opstigning af kloakvand
 4. Opstigning af grundvand
 5. Udsivning fra synlige installationer, med et rumindhold over 20 liter.
 6. Tab af gas, vand, olie eller lignende væsker.

OBS:

Det er et krav, at årsagen til skaden udbedres straks efter, at skaden er sket. Udgiften til udbedring dækkes ikke. Opstår skaden igen, af samme årsag og på samme sted, er skaden ikke dækket.


VVS


Gælder nyeste husbetingelser 42-1

Rør og kabel - dækker

Kosmetiske forskelle ikke længere automatisk med på dækningen. Kosmetiske forskelle er tilvalg.

 1. Slanger bag hårde hvidevarer er nu dækket, selvom der ikke skal anvendes værktøj for at få adgang.


Kloak


Gælder nyeste husbetingelser 42-1

Stikledning - dækker

 1. Nu dækkes kabler til el, bredbånd, tv, telefon, eller lignende.
 2. Nu dækkes etablering af en rottespærre: (tilbydes kulant også på de gamle betingelser)
  Når en dækningsberettiget skade er forvoldt af rotter, dækkes 50 % af udgiften til anskaffelse af en rottespærre inklusive montering i eksisterende brønd, når kloaksystemet skønnes egnet til det.


Murer


Gælder nyeste husbetingelser 42-1

Kosmetiske forskelle - dækker

Fliser og klinker

 1. Forsikringen dækker, uden egenbetaling, kosmetiske forskelle på fliser eller klinker i det skaderamte rums gulv- eller vægflade.
 2. Det er krav at der er en dækningsberettiget skade på Rør og kabel og at skaden er i beboelsen. Derudover dækker forsikringen 50 % af udgiften til udskiftning af fliser og klinker, på øvrige identiske flader, i samme rum.

Glas og sanitet

 1. Forsikringen dækker kosmetiske forskelle mellem beskadiget og ubeskadiget glas eller sanitet.
 2. Dækkes med 50 % af udgifterne.


El


Gælder nyeste husbetingelser 42-1

7.3 Særlige erstatningsregler
For de genstande, der er nævnt i tabellen i punkt 7.3.2, gælder der særlige erstatningsregler.
Erstatningen beregnes ud fra prisen på tilsvarende nye genstande.
Afhængig af genstandens alder, afskrives der i erstatningen efter tabellerne.
Afskrivningen beregnes af den samlede udgift til dækning af skaden, inklusiveudgifter til arbejdsløn m.m.

7.3.2 Hårde hvidevarer og eldrevne* genstande:

*Eldrevne genstande

Genstande, som fungerer ved hjælp af elektricitet, batterier eller en elmotor, og tjener til husets drift eller funktion.

Alder

Erstatning

Alder

Erstatning

0-2 år

100 %

5-6 år

50 %

2-3 år

85 %

6-7 år

40 %

3-4 år

75 %

7-8 år

30 %

4-5 år

65 %

Derefter

20 %


Fokuspunkter til VVS-besigtigelse, når der er tale om en frostsprængt udendørs vandhane

Fokuspunkter til VVS-besigtigelse, når der er tale om en frostsprængt udendørs vandhane:

 • Er det en godkendt frostsikret hane der er monteret?
 • Er der monteret slange eller slange studs på den ?
 • Er vandhane monteret i forhold til producentens montagevejledning med korrekt fald mv.
 • Er rørsamling udført på indvendig side af facadevæg eller inde i hulmur ?  
 • Gode billeder indvendigt og udvendigt af hane og installation samt rum og facade  
 • Hvornår er vandhanen monteret og evt. af hvem?

OBS

Vi vil gerne præcisere, at udendørshaner som udgangspunkt ikke er omfattet af bygningsforsikringen.

Det er de ikke, fordi det er en udendørs installation.GF - Overskud til hinanden - MANUAL

Husk ordet MANUAL - sådan kan vi udvise "Overskud til hinanden" ifølge vores taksatorchef Nikolaj Clasen og GF Forsikring.

Mød altid medlemmet i øjenhøjde og vær tilstede.

Ankom altid oplagt og velforberedt.

Nøjagtig og præcis information om erstatningsmuligheder, afskrivning og selvrisiko.

Udvis tålmodighed og gør noget ”ekstra”.

Afstem forventninger og tag ansvar.

Lov ikke noget du ikke kan holde.