GF Netværket


GF Netværket i Danmark


OMRÅDEKORT for vores samarbejdspartnere.

Tømrer, VVSKloakMurer, El-installatørLækagesporing 

Landsdækkende samarbejdspartnere

SKADESERVICE Polygon A/S og BELFOR A/S

GLARMESTER Glarmestrenes Døgnvagt A/S 

HVIDEVARER  Aktiv Hvidevareservice A/S

SVAMPEUNDERSØGELSER & ANALYSE EFI Global (tidl. Goritas)


Aktuelt beredskabsniveau i Danmark


N O R M A L T    B E R E D S K A B  

GF Netværket kan følge med i Skadehjælp`s udmeldinger ved en større vejrligssituation såsom storm, skybrud, hagl, lynnedslag eller lignende hændelser rundt i hele landet.

Ved en mangeskade situation, større skybrud, storm- eller haglskader kan vores samarbejdspartnere, som har uddannet sig til  "Certificeret Håndværkstaksator", efter aftale med vores Taksatorchef Nikolaj Clasen - køre på opgaver som ekstern bygningstaksator for GF Forsikring.

Skriv ikke vigtige spørgsmål på sagerne (længere svartid)  

Ring venligst direkte til Skadehjælp 7224 4190 smiley Tryk 1     Tusinde tak for jeres sublime indsats!15.427 opgaver tildelt GF Netværket ultimo November 22% stign. fra 2022

d. 1. December

Herudover er 4.197 opgaver tildelt Skadeservicefirmaerne BELFOR og POLYGON, med en 37% stigning fra 2022.

BELFOR 944 opgaver ca. 22,5%

POLYGON 3.253 opgaver ca. 77,5%


VELKOMMEN til Langhoff Tømrer-og snedkerfirma ApS, Holbæk

Vi byder velkommen til vores nye samarbejdspartner i midten af december 2023, og glæder os meget til samarbejdet med dem i det "gode selskab" sammen med vores gode medlemmer.

Langhoff Tømrer-og snedkerfirma ApS, Søstrup Elle 5, 4300 Holbæk v. Mette & Martin Langhoff, 

Langhoff Tømrer- & Snedkerfirma løser alle opgaver inden for snedker- og tømrerfaget.
​Firmaet er grundlagt i 2012 og er siden da vokset støt, vi er i dag 15 medarbejdere som er en god blanding af tømrersvende og lærlinge, foruden Martin som står for den daglige drift og Mette som står for administrationen.

Når du ringer til os er det Martin du får i røret og det er ham der rådgiver omkring dit projekt.

Når huset trænger til en tilbygning, når gulvet trænger til en overhaling eller paneler, døre og vinduer har brug for en kærlig hånd, står vi klar til at udføre arbejdet.

Vi sætter en ære i, at slutresultatet bliver smukt, solidt og på alle måder lever op til dine forventninger. Derfor gør vi meget ud af at levere en grundig rådgivning, inden arbejdet går i gang, så der er en fælles forståelse for, hvordan arbejdet skal udføres.

De har kørt forsikringsskader i flere år som ekstern samarbejdspartner og vil nu prøve kræfter i "det gode selskab" med GF.

De vil her i opstarten køre på Midtsjælland i nogle postnumre, samt er på "prøve" de første 3 måneder.

underside-logo-grafik